First “maker to entrepreneur” bootcamp in Vietnam! – Hội trại “Từ nhà sáng chế thành doanh nhân” đầu tiên tại Việt Nam!

(Tiếng Việt vui lòng kéo xuống dưới, Vietnamese please scroll down) We are very happy to announce that we will be hosting at Fablab Saigon the first 48h maker to entrepreneur bootcamp on March 11th-13th with 24 students, in 9th to 12th grades, from international and local schools. Thanks to the support of the US Consulate General and…

Details

French Volunteer Day

    Last Saturday, Fablab Saigon was present at the very inspiring French Volunteer Day, organized by France Volontaires. One week away from the international summit on climate change known as COP21, the event’s topic was of course focused on sustainability and environment.   As the French consul put it in his introduction speech, we…

Details

HATCH! FAIR 2015 / IPP Midterm Demo

HATCH! FAIR 2015 / IPP Midterm Demo là Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp lớn nhất năm 2015, sẽ được diễn ra trong vòng hai ngày 31/10/2015 và 01/11/2015, được tổ chức bởi HATCH! PROGRAM và Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo IPP – một dự án ODA của Chính phủ Phần…

Details

Làm thiệp điện tử nghệ thuật

“When art and technology meet, incredible things happen!”, tạm dịch “Khi nghệ thuật giao thoa với kỹ thuật sẽ tạo ra điều tuyệt vời”, đó là điều mà Fablab Saigon muốn truyền tải qua nội dung workshop lần này. Cái mà Fablab Saigon mong muốn là tạo ra các công cụ về mặt kỹ thuật…

Details