HATCH! FAIR 2015 / IPP Midterm Demo

HATCH! FAIR 2015 / IPP Midterm Demo là Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp lớn nhất năm 2015, sẽ được diễn ra trong vòng hai ngày 31/10/2015 và 01/11/2015, được tổ chức bởi HATCH! PROGRAM và Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo IPP – một dự án ODA của Chính phủ Phần…