French Volunteer Day

    Last Saturday, Fablab Saigon was present at the very inspiring French Volunteer Day, organized by France Volontaires. One week away from the international summit on climate change known as COP21, the event’s topic was of course focused on sustainability and environment.   As the French consul put it in his introduction speech, we…

HATCH! FAIR 2015 / IPP Midterm Demo

HATCH! FAIR 2015 / IPP Midterm Demo là Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp lớn nhất năm 2015, sẽ được diễn ra trong vòng hai ngày 31/10/2015 và 01/11/2015, được tổ chức bởi HATCH! PROGRAM và Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo IPP – một dự án ODA của Chính phủ Phần…