Làm thiệp điện tử nghệ thuật

“When art and technology meet, incredible things happen!”, tạm dịch “Khi nghệ thuật giao thoa với kỹ thuật sẽ tạo ra điều tuyệt vời”, đó là điều mà Fablab Saigon muốn truyền tải qua nội dung workshop lần này. Cái mà Fablab Saigon mong muốn là tạo ra các công cụ về mặt kỹ thuật…

Fablab Saigon và câu chuyện cây quạt điện

Một người bạn của Fablab Saigon đến thăm và mang theo cây quạt điện mà bạn ấy rất thích. Sau thời gian vài năm sử dụng thì cây quạt bổng dở chứng khi ấn nút nguồn mà quạt không hoạt động nhưng với remote thì bình thường, chưa kể là màn hình hiển thị còn bị…

Maker Faire Taipei 2015

Following FAN2 conference, Maker Faire Taipei 2015 took place at Huashan 1914 Creative Park on the weekend of May 30th to 31st. At the park entrance, you can see a Maker Faire Logo made by steel. And just before entering main area, another gate showed up. The main area is divided into 3 sub-areas: MakerFair, Fusionera and…