Fablab Saigon is a new facility, born out of MIT Center of Bits and Atoms’s concept to promote digital fabrication and creative manufacturing. Globally, Fablabs exist to provide access to digital fabrication equipments and training, a platform to exchange new ideas and a network of makers, innovators, designers and entrepreneurs.

We are looking for volunteers who can help us to spread awareness of digital fabrication and create a brighter future for our students and innovators.

What a volunteer will DO

 1. Ensure that our makerspace is organized and safe for public access at all times
 2. Conduct Fablab tour for visitors during public opening hours or at pre-arranged times
 3. Assist Fabmasters to document projects run at Fablab
 4. Assist Fabmasters to set up for and to run workshops and events
 5. Prepare materials (hardware, software, informational research) for our workshops and community activities as assigned by Fabmasters

What a volunteer will GET

 1. Free digital fabrication training (3D-printer, laser-cutter, CNC machine, Arduino, Internet of Things and other electronics)
 2. Free access to use our equipments for your personal project 1 day per week (after you have passed our assessment on safe usage)
 3. Free access to observe any of our workshops
 4. Mentorship from our Fabmasters for your maker projects
 5. Communication and networking skill: From being a tour guide to conducting a workshop to interacting with our international friends, you will get a chance to improve your speaking and writing skills.
 6. Recommendation letter to stand out in your job / scholarship application once you have contributed 50 hours or more.

Who should volunteer?

 • No prior knowledge about digital fabrication is required. We will train you.
 • Driven and responsible to complete assigned tasks
 • Minimum 15 years of age
 • Able to commit in blocks of 4 hours at a time, minimum 2 blocks per month.
 • Good English command is a bonus.

Please send in your letter of motivation to fablabsaigon@gmail.com and if you are 22 years old and above, a resume as well. We will schedule a face to face interview at Fablab Saigon soonest possible.

 

Fablab Saigon là một không gian chế tạo dành cho cộng đồng. Với ý tưởng xuất phát từ MIT Centre for Bits and Atoms, Fablab được thành lập để truyền bá những công nghệ chế tạo kỹ thuật số khuyến khích sự sáng tạo. Các Fablab trên toàn cầu là nơi cung cấp các trang thiết bị chế tạo, cũng như đào tạo cách sử dụng chúng. Ngoài ra Fablab còn tạo điều kiện để các nhà chế tạo, sáng chế, nhà thiết kế, doanh nhân và nhiều thành viên khác trong cộng đồng gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

Nếu bạn muốn chung tay với chúng tôi đem lại những kiến thức chế tạo mới mẻ đến cho học sinh, sinh viên cũng như những ai đam mê đổi mới sáng tạo, hãy tham gia làm tình nguyện viên cho Fablab Saigon.

Quyền lợi của tình nguyện viên:

 1. Được miễn phí đào tạo về các công nghệ chế tạo (máy in 3D, máy cắt laser, máy CNC, Arduino, Internet of Things (thế giới kết nối) và điện tử)
 2. Được miễn phí sử dụng các trang thiết bị, máy móc tại Fablab cho dự án của riêng bạn 1 ngày/ 1 tuần (sau khi đã biết cách sử dụng máy móc một cách an toàn)
 3. Được miễn phí dự thính tất cả các workshop
 4. Được các Fabmasters tư vấn về dự án chế tạo của riêng bạn
 5. Rất nhiều cơ hội cải thiện kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước công chúng hay kết nối qua những việc như hướng dẫn khách tham quan Fablab đến, chạy workshop hay tiếp đón những người bạn quốc tế
 6. Thư giới thiệu từ chúng tôi khi bạn cần nộp đơn xin việc hoặc xin học bổng một khi bạn đã đóng góp 50 giờ hoặc hơn.

Trách nhiệm của tình nguyện viên:

 1. Giúp chúng tôi duy trì một không gian gọn gàng, sạch sẽ và an toàn để tiếp đón cộng đồng
 2. Hướng dẫn khách tham quan Fablab vào các giờ mở cửa cố định hoặc được lên lịch trước
 3. Giúp Fabmasters viết bài, blog hoặc báo cáo về các dự án của Fablab
 4. Giúp Fabmasters chuẩn bị cho sự kiện, và workshop
 5. Chuẩn bị vật và tư liệu cho workshop và hoạt động cộng đồng dưới sự hướng dẫn của Fabmasters

Ai nên làm tình nguyện viên?

 • Bạn không cần phải biết trước về chế tạo kỹ thuật số. Chúng tôi tự tin sẽ huấn luyện  được bất cứ ai.
 • Năng nổ và có trách nhiệm cao đối với công việc được giao
 • Từ 15 tuổi trở lên
 • Có thể đóng góp mỗi buổi 4 tiếng, ít nhất là 2 buổi mỗi tháng
 • Biết tiếng Anh cơ bản sẽ là ưu điểm.

Hãy gửi đơn xin làm tình nguyện viên đến fablabsaigon@gmail.com và có thể gửi thêm CV nếu bạn trên 22 tuổi. Chúng tôi sẽ hẹn phỏng vấn bạn trong thời gian sớm nhất.