A lot of people ask us how they can best help is with Fablab Saigon. There are many ways you can contribute to develop Fablab Saigon and its makers community.

1. Give of your time: take part in projects!

There are a lot of projects going on, and plenty of ideas only waiting for you to get involved.

In all projects you can help and learn by doing what you like to do: code, organize, write about it, connect people, take pictures, etc.

Check the list of projects here.

2. Give of your money or stuff: donate!

You can become a generous sponsor with financial donations. We will of course be transparent about where that money is spent be it for equipment, events or projects.

Don’t throw away your old stuff, we may need it at the Fablab!

  • Digital fabrication: 3D Printer, Lasercut, CNC, etc.
  • Makers tools: sewing machine, wood saw, circular saw, etc.
  • Office equipment: 2D printer, white board, pens, desks, chairs, projector, etc.
  • Project specific material: wood, fabric, paper, etc.

3. Give of your trust: tell your friend about us!

The Fablab is all about the community, so by spreading the word around you help make it stronger.

On social networks, you can simply like and reshare our page and posts on facebook. In real life, you can mention us to your friends, invite them to join and contribute too!

Thanks a lot!

Rất nhiều bạn hỏi chúng tôi làm thế nào để giúp Fablab Saigon tốt nhất. Thật sự có rất nhiều cách để các bạn có thể đóng góp cho việc phát triển Fablab Saigon và những người thành lập.

1. Thời gian của bạn: hãy tham gia vào các dự án!

Có rất nhiều dự án đang được thực hiện, và có khá nhiều ý tưởng đang sẵn sàng chờ bạn tham gia.

Ở mọi dự án bạn đều có thể giúp và học hỏi bằng cách làm những gì mình thích: lập trình, tố chức, viết lách, kết nối mọi người, chụp ảnh, dịch, v.v.

Check the list of projects here.

2. Hiện kim và đồ dùng: hãy đóng góp nào!

Bạn có thể trở thành một mạnh thường quân hào phóng với việc đóng góp tài chính. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ minh bạch trong việc đảm bảo tiền của bạn được chi đúng cách, vào trang thiết bị, sự kiện hay dự án.

Đừng quẳng những đồ dùng cũ của bạn đi nhé, có thể Fablab sẽ cần đến chúng đấy!

  • Chế tạo đồ dùng kĩ thuật số: Máy in 3D, máy cắt Laser, CNC, …
  • Các công cụ: máy may, cưa gỗ, cưa tròn, …
  • Văn phòng phẩm: Máy in 2D, bảng trắng, bút viết, bàn ghế, máy chiếu, …
  • Vật liệu phục vụ cho các dự án: gỗ, vải, giấy, …

3. Sự tin tưởng của bạn: hãy kể với bạn bè bạn về sự hiện diện của chúng tôi!

Fablab là một tổ chức hướng về cộng đồng, bằng việc phổ biến nó bạn cũng đã giúp nó ngày một phát triển hơn rồi đấy!

Trên các mạng xã hội, bạn chỉ việc like hoặc chia sẻ trang và bài viết của chúng tôi trên facebook của bạn. Bên cạnh đó, khi gặp gỡ bạn bè, bạn có thể đề cập đến chúng tôi, mời họ cùng tham gia và góp sức!

Cảm ơn bạn rất nhiều.