{“records”:[{“id”:”recKaESyRXAbkRe3t”,”fields”:{“Người gửi yêu cầu”:”Trần Ánh Dương”,”Evaluation”:”Backdated”,”Đơn vị công tác”:[“recFX0biWZ6PhvhsL”],”Trang thiết bị”:[“recZOFmva821RpOr8″],”SĐT”:”0988 834 834″,”Bộ phận”:”Khoa Mắt”,”Status”:”Completed”,”Chức vụ”:”Bác sĩ khoa mắt”,”Số lượng đã yêu cầu”:2600,”ID”:258,”Preferred Delivery Date”:”2020-04-06″,”Order ID”:”RO-258-Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới-Khẩu trang y tế-2600units”,”Timestamp”:”2020-04-09T06:19:23.000Z”,”SL đồng ý đáp ứng”:0,”Created Date”:”2020-04-09″,”Frontliners Name”:”Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới”,”Product Name”:”Khẩu trang y tế”,”Face Shield Qty Requested”:0,”PPE Gown Qty Requested”:0,”Phần trăm đã cung ứng”:[1]},”createdTime”:”2020-04-09T06:19:23.000Z”},{“id”:”recYIh7Byp6Fd4fcX”,”fields”:{“Người gửi yêu cầu”:”Nguyễn Thị Mỹ Hà”,”Evaluation”:”Approved”,”Đơn vị công tác”:[“recXSu8GfqUUagEtE”],”Trang thiết bị”:[“recZOFmva821RpOr8″],”SĐT”:”(094) 968-9199″,”Bộ phận”:”Khoa sản nhi “,”Chức vụ”:”Trưởng khoa Sản Nhi Sóc Trăng”,”Số lượng đã yêu cầu”:24000,”ID”:259,”Preferred Delivery Date”:”2020-04-20″,”Order ID”:”RO-259-Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng-Khẩu trang y tế-24000units”,”Timestamp”:”2020-04-09T07:36:14.000Z”,”SL đồng ý đáp ứng”:24000,”Created Date”:”2020-04-09″,”Frontliners Name”:”Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng”,”Product Name”:”Khẩu trang y tế”,”Face Shield Qty Requested”:0,”PPE Gown Qty Requested”:0,”Phần trăm đã cung ứng”:[0]},”createdTime”:”2020-04-09T07:36:14.000Z”},{“id”:”recxztshiKLPnymRN”,”fields”:{“Người gửi yêu cầu”:”Nguyễn Thị Mỹ Hà”,”Evaluation”:”Approved”,”Prototyping Request”:”Nước rửa tay khô 70 độ “,”Đơn vị công tác”:[“recXSu8GfqUUagEtE”],”Trang thiết bị”:[“recCrsyXo5DwlpmeS”],”SĐT”:”(094) 968-9199″,”Bộ phận”:”Khoa sản nhi “,”Chức vụ”:”Trưởng khoa Sản Nhi Sóc Trăng”,”Số lượng đã yêu cầu”:400,”ID”:263,”Comments”:”BV có 410 nhân viên y tế, cần dùng 400 L nước rửa tay / tháng, cả 2 đều hết và ko còn hàng để mua”,”Preferred Delivery Date”:”2020-04-20″,”Order ID”:”RO-263-Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng-Nước rửa tay khô (lít)-400units”,”Timestamp”:”2020-04-09T10:27:59.000Z”,”SL đồng ý đáp ứng”:400,”Created Date”:”2020-04-09″,”Frontliners Name”:”Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng”,”Product Name”:”Nước rửa tay khô (lít)”,”Face Shield Qty Requested”:0,”PPE Gown Qty Requested”:0,”Phần trăm đã cung ứng”:[0]},”createdTime”:”2020-04-09T10:27:59.000Z”}]}