Fablab Logo

What is a fab lab?

Fab labs are a global network of local labs, enabling invention by providing access to tools for digital fabrication

What’s in a  fab lab?

Fab labs share an evolving inventory of core capabilities to make (almost) anything, allowing people and projects to be shared

 

What does the fab lab network provide?

Operational, educational, technical, financial, and logistical assistance beyond what’s available within one lab

Who can use a fab lab?

Fab labs are available as a community resource, offering open access for individuals as well as scheduled access for programs

 

What are your responsibilities?

Safety: not hurting people or machines

Operations: assisting with cleaning, maintaining, and improving the lab

Knowledge: contributing to documentation and instruction

Who owns fab lab inventions?

Designs and processes developed in fab labs can be protected and sold however an inventor chooses, but should remain available for individuals to use and learn from

How can businesses use a fab lab? 

Commercial activities can be prototyped and incubated in a fab lab, but they must not conflict with other uses, they should grow beyond rather than within the lab, and they are expected to benefit the inventors, labs, and networks that contribute to their success

Source: http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

Fablab Saigon Logo

Fablab là gì?

Fab labs là mạng lưới các phòng thí nghiệm của các thành phố từ nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp và chia sẻ công cụ sản xuất kỹ thuật số nhắm khởi đẩy khả năng sáng tạo và sáng chế.

Có gì tại Fablab?

Fab labs tạo nên một không gian để bạn có thể phát huy năng lực cốt lõi của bản thân thực hiện bất cứ điều gì bạn muốn, là nơi mọi người có thể gặp gỡ trao đổi và chia sẻ với nhau về các dự án.

Lợi ích của mạng lưới Fablab?

Hỗ trợ về mặt vận hành, giáo dục, kỹ thuật, tài chính và hậu cần cùng với nhiều thứ vượt ngoài khả năng đáp ứng với chỉ 1 phòng lab

Những ai có thể sử dụng Fablab?

Fab lab được cung cấp để phục vụ cho cộng đồng, với những giờ hoạt động tự do cho cá nhân cũng như những hoạt động tập trung theo kế hoạch phát triển các chương trình chung của Fab lab

Trách nhiệm của Fablab là gì?

An toàn: không làm bị thương người khác hoặc làm hư hỏng các máy móc

Hoạt động: hỗ trợ công việc dọn dẹp, bảo quản và nâng cấp phòng lab

Kiến thức: đóng góp cho kho tài liệu và hướng dẫn

Những sáng kiến tại Fablab thuộc về ai?

Các thiết kế và quy trình được phát triển tại fab labs có thể được bảo vệ và đưa vào thị trường tùy vào sự lựa chọn của người phát minh. Tuy nhiên, chúng nên chia sẻ để những người khác có thể sử dụng và học hỏi

Doanh Nghiệp có thể sử dụng Fablab như thế nào?

Các hoạt động thương mại có thể xây dựng thử nghiệm hoặc đầu tư phát triển từ bên trong fab lab, nhưng không được gây xung đột với những mục đích sử dụng khác. Những hoạt động thương mại này phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ gói gọn trong phạm vi phòng lab,và được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, các phòng labs, và mạng lưới cộng đồng đã đóng góp cho sự thành công của nó