KHOÁ HỌC SƠ CỨU – FIRST AID & EMERGENCY CARE TRAINING

Có rất nhiều người bị chấn thương mỗi ngày tại Việt Nam và điều này gây nên những tác động tiêu cực vào tình trạng nghèo đói và kinh tế xã hội của đất nước. Có hơn 50,000 mạng sống mất đi mỗi năm và nhiều người trong số họ phải chịu thương tật vĩnh Read more about KHOÁ HỌC SƠ CỨU – FIRST AID & EMERGENCY CARE TRAINING[…]