Mobile Fablab Việt Nam – Dự án đưa Fablab đến gần với cộng đồng hơn

(Please scroll down to download the English version of this article) 1. Chúng tôi là ai ? Fablab là một công xưởng nhỏ tập trung vào lĩnh vực chế tác số (Digital Fabrication). Fablab tạo ra một không gian để mọi người cùng gặp gỡ nhau, cũng thoả sức sáng tạo để qua đó thúc Read more about Mobile Fablab Việt Nam – Dự án đưa Fablab đến gần với cộng đồng hơn[…]